Privacybeleid

PRIVACYBELEID

(Laatst bijgewerkt:  3 januari 2022)

 

Dit Privacybeleid (“Beleid“) beschrijft de procedures van het verzamelen en verwerken door Redefine Meat Ltd en zijn dochterondernemingen (“Redefinemeat“, “we“, “wij“, “onze“, of “ons“) van persoonsgegevens (zoals deze term hieronder wordt gedefinieerd) van gebruikers (“gebruiker(s)“, “u” of “uw“) die gebruikmaken van onze website of deze doorbladeren, of er op andere wijze mee communiceren en die beschikbaar is op: https://www.redefinemeat.com/ (“website“).

Dit Beleid legt uit welke gegevens we mogelijk over u verzamelen, hoe dergelijke gegevens mogelijk gebruikt of met anderen gedeeld worden, hoe we deze beveiligen, en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit Beleid is een integraal onderdeel van onze Algemene voorwaarden. Daarom zullen termen die hier worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, de betekenis hebben zoals aangegeven in onze Algemene voorwaarden.

We willen u de mogelijkheid bieden om vrij te beslissen of u ons bepaalde informatie wilt verstrekken die nodig kan zijn of verkregen kan worden, en daarom moedigen we u aan dit Beleid grondig te lezen en te gebruiken om geïnformeerde beslissingen te nemen.

 

INHOUDSOPGAVE

 • Verwerkingsverantwoordelijke, contactinformatie en impressumverklaring;
 • De gegevens die we verzamelen, hoe we uw gegevens gebruiken en de rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Hoe we gegevens verzamelen;
 • Delen van gegevens – Categorieën van derden waarmee we persoonsgegevens delen;
 • Cookiesbeleid;
 • Gegevensoverdracht en maatregelen voor gegevensbeveiliging;
 • Gegevensbewaring;
 • Uw rechten;
 • Bescherming van kinderen;
 • Wijzigingen;

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, CONTACTINFORMATIE EN IMPRESSUMVERKLARING

Redefine Meat Ltd, opgericht naar het recht van de staat Israël, en zijn dochterondernemingen (waaronder zijn dochteronderneming Redefine Meat EMEA B.V., opgericht naar Nederlands recht) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens en bedrijfsinformatie staan hieronder vermeld:

Redefine Meat Ltd

10 Oppenheimer St.

Rehovot, 7670110

Israël

BTW #: 515795748

 

Redefine Meat EMEA B.V.

Nicolaas Beetsstraat 216

3511HG Utrecht
Nederland

Reg. Kamer van koophandel: 84315253

BTW #: NL863167603B01

 

U kunt ook contact opnemen met ons privacyteam via e-mail op: [email protected], of het contactformulier op onze website gebruiken.

 

DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN, HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN EN DE RECHTMATIGE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van uw interactie met ons, verzamelen we de volgende types gegevens:

 • Niet-persoonsgebonden gegevens“: niet-persoonlijke en geanonimiseerde informatie die mogelijk verzameld of beschikbaar gesteld wordt door middel van uw toegang tot onze website en uw interactie met ons, waaronder: het type browser, het type besturingssysteem, het type apparaat, de tijd en datum dat u de website hebt bezocht, de taalvoorkeuren; de locatie op landniveau, enz. We gebruiken deze niet-persoonsgebonden gegevens alleen om de website te laten functioneren en om onze website en de daarop aangeboden inhoud te verbeteren. Voor alle duidelijkheid, we zijn niet op de hoogte van de identiteit van de gebruiker van wie we dergelijke gegevens verzamelen.
 • Persoonsgegevens“: individueel identificeerbare informatie, namelijk informatie die een individu identificeert, of die, met een redelijke inspanning, een individu kan identificeren.

Voor alle duidelijkheid, alle niet-persoonsgebonden gegevens die verbonden zijn met of gelinkt zijn aan persoonsgegevens zullen worden beschouwd als persoonsgegevens, zolang een dergelijke verbinding of link bestaat. Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we een rechtmatige grondslag hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. We baseren ons op verschillende rechtmatige grondslagen om uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden te verwerken.

Merk op dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, en dat u ervan kunt afzien om dat te doen en tevens bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens (zonder het verkrijgen van uw persoonsgegevens zullen we u echter bepaalde diensten niet kunnen verstrekken. We zullen u bijvoorbeeld geen updates kunnen sturen als u ons uw e-mailadres niet meedeelt).

In onderstaande tabel worden de types persoonsgegevens opgesomd die we verzamelen, het doel van het verzamelen, en de rechtmatige grondslag waar we ons op beroepen om persoonsgegevens te verwerken, in overeenstemming met het doel van het gebruik. Bepaalde types persoonsgegevens kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt, en zullen bijgevolg worden verwerkt op basis van verschillende rechtmatige grondslagen. U hebt specifieke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die we verwerken, afhankelijk van de rechtmatige grondslag waarop we ons beroepen (zie de paragraaf “Uw rechten” hieronder).

 

Type persoonsgegevensDoeleinden en rechtmatige grondslag

Type persoonsgegevensDoeleinden en rechtmatige grondslag

Type persoonsgegevens Doeleinden en rechtmatige grondslag
Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt

Als u vrijwillig contact met ons opneemt via de “Contact”-pagina op de website, door een e-mailbericht naar ons te sturen, of elk ander verzoek of melding via elke andere vorm van communicatie, dan wordt aan u gevraagd ons bepaalde informatie te geven zoals uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam, en eventuele andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt. We zullen onze contactgeschiedenis en communicatie verder verwerken.

We baseren ons op legitieme belangen in verband met onze verwerking van deze gegevens, met als doel u de door u gevraagde informatie te verstrekken en op uw vraag te antwoorden.

We kunnen onze contactgeschiedenis en correspondentie bewaren voor het geval dat we die van toepassing achten (bijvoorbeeld in het geval van een toekomstige vordering, of om onze dienstverlening te verbeteren).

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u zich inschrijft voor onze mailinglijst

Als u zich vrijwillig inschrijft voor onze mailinglijst, dan wordt u gevraagd om uw e-mailadres op te geven. U kunt zich altijd afmelden via de link “Afmelden” in het e-mailbericht of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Onze verwerking van deze gegevens is afhankelijk van uw toestemming (die u ons geeft wanneer u zich aanmeldt), en we zullen deze informatie uitsluitend gebruiken om u te voorzien van de inhoud waarvoor u zich hebt aangemeld.
Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u de door ons aangeboden inhoud downloadt

Als u zich vrijwillig opgeeft om de door ons aangeboden inhoud te ontvangen, zoals recepten enz., dan zal u worden gevraagd om uw contactgegevens op te geven zoals uw naam en e-mailadres.

De verwerking van deze gegevens door ons is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met u – dat wil zeggen dat we deze informatie uitsluitend gebruiken om u de door u aangevraagde inhoud te kunnen leveren.
Aanwerving

Als u geïnteresseerd bent om met ons samen te werken, dan kunt u ons vrijwillig uw cv opsturen via onze website, aangevuld met informatie zoals uw contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).

We beroepen ons op ons legitieme belang in verband met de verwerking van deze gegevens om uw cv te onderzoeken in het kader van het beheer van ons aanwervingsproces.

Daarnaast zullen we dergelijke informatie, op grond van ons legitieme belang, gebruiken om aan te tonen dat we voldoen aan de vereisten inzake corporate governance en wet- en regelgeving.

We wijzen u erop dat, indien u ons uw cv toestuurt, het verstrekken van persoonsgegevens in verband met de aanwerving vrijwillig is, en dat u zelf bepaalt in hoeverre u ons informatie verschaft. In het kader van het aanwervingsproces vragen of verlangen we geen gevoelige persoonlijke informatie betreffende godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.

Als u in dienst wordt genomen, dan kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.

Online identificatiemiddelen en bijbehorende gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we, direct of indirect (door gebruik van cookies van derden) uw IP-adres, unieke identificatiemiddelen, cookie-ID’s, alsook andere informatie verzamelen die gekoppeld is aan uw apparaat en die betrekking heeft op uw activiteiten via de website, en bijvoorbeeld uw handelingen tijdens het bezoeken van de website (d.w.z. welke pagina’s u hebt bezocht en bekeken).

We beroepen ons op ons legitieme belang in verband met onze verwerking van deze gegevens met het oog op:  (i) het exploiteren, aanbieden, onderhouden, beschermen, beheren, aanpassen en verbeteren van onze website, en de manier waarop we deze aanbieden; en (ii) het verbeteren van uw ervaring met onze website.

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen we uw toestemming vragen om dergelijke informatie te verzamelen via ons gebruik van cookies.

Verdediging van onze rechten en handhaving van ons beleid

Alle hierboven genoemde types persoonsgegevens, afhankelijk van de omstandigheden.

We beroepen ons op ons legitieme belang in verband met de verwerking, het gebruik en het delen van uw persoonsgegevens ten behoeve van de verdediging van onze rechten en de handhaving van onze beleidsregels, voorwaarden en overeenkomsten, bijvoorbeeld in geval van een geschil, vorderingen en gerechtelijke procedures, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor een dergelijk doel. Bijvoorbeeld – we kunnen sommige van uw handelingen registreren en vastleggen, zoals de inschrijving voor onze mailinglijst, enz.
Naleving van wettelijke verplichtingen en openbare belangen

Alle hierboven genoemde types persoonsgegevens, afhankelijk van de omstandigheden.

We gebruiken uw gegevens wanneer dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn, en om samen te werken met regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties – wanneer er sprake is van een geldig wettelijk verzoek, zoals een bindend bevel.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van EU-wetten die op ons van toepassing zijn en op grond waarvan we uw gegevens mogen verwerken, gebruiken, bewaren of opslaan:

 • Wetgeving inzake gegevensbescherming: we zullen uw persoonsgegevens verwerken op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren een indicatie van uw verzoek om toegang om de naleving ervan te kunnen aantonen;
 • Strafrechtelijke onderzoeken en wetgeving: we kunnen verplicht worden om autoriteiten informatie te verstrekken in overeenstemming met de wetten op strafrechtelijk onderzoek.

 

Bescherming van vitale belangen:

We kunnen uw gegevens in zeer beperkte en zeldzame omstandigheden verwerken, wanneer we dat noodzakelijk en essentieel achten om uw leven of dat van derden te beschermen, de veiligheid en beveiliging van uw leven te waarborgen of voor humanitaire doeleinden.

 

HOE WE GEGEVENS VERZAMELEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden als volgt verzameld:

 • Automatisch – we kunnen cookies gebruiken (zoals hieronder beschreven) om bepaalde informatie automatisch te verzamelen.
 • Vrijwillig door u afgestaan – we verzamelen informatie als en wanneer u ervoor kiest ons die informatie te verstrekken, als u bijvoorbeeld met ons communiceert, als u solliciteert naar een baan of als u zich inschrijft voor onze mailinglijst.

 

DELEN VAN GEGEVENS – CATEGORIEËN VAN DERDEN MET WIE WE PERSOONSGEGEVENS DELEN

We zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden behalve zoals hierin specifiek wordt vermeld:

 • Bedrijfsgroep – bedrijfsoverdrachten en gelieerde ondernemingen – we kunnen uw informatie delen met onze dochterondernemingen, joint ventures, of andere vennootschappen onder een gezamenlijke controle (“gelieerde ondernemingen“), uitsluitend indien en wanneer dit van toepassing of noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven, of in het geval van een bedrijfstransactie (bijv. verkoop van een substantieel deel van ons bedrijf, fusie, consolidatie of verkoop van activa). In het geval van het bovenstaande, zullen onze gelieerde ondernemingen of de overnemende onderneming de rechten en verplichtingen zoals beschreven in dit Beleid overnemen;
 • Externe dienstverleners – waar van toepassing kunnen we uw persoonsgegevens delen met onze geautoriseerde externe dienstverleners, voor zover dit redelijk is voor onze zakelijke doeleinden; Het kan gaan om hosting en gegevensopslagdiensten, e-mailmarketingdiensten, aanbieders van gegevensanalyses en gegevensbeheer, enz.) Wanneer we informatie delen met dienstverleners, zorgen we ervoor dat ze alleen toegang hebben tot die informatie die nodig is om de diensten te verlenen, en dat deze dienstverleners verplicht zijn de gegevens die ze ontvangen te beveiligen en de gegevens te gebruiken voor het specifieke doel om ons de diensten te verlenen (dergelijke dienstverleners kunnen andere niet-persoonsgebonden gegevens voor hun eigen voordeel gebruiken).
 • Verplichte openbaarmaking – We kunnen bepaalde persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, dagvaardingen of verzoeken van overheidswege, uitsluitend voor zover vereist; Afdwingen van onze rechten – We kunnen persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid en onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, alsmede om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van het onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, vermeende illegale activiteiten of andere activiteiten die ons, u of andere gebruikers bloot kunnen stellen aan wettelijke aansprakelijkheid, en uitsluitend voor zover vereist;
 • Veiligheidsdetectie – We kunnen persoonsgegevens bekendmaken om fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, uitsluitend voor zover vereist
 • Uitdrukkelijke toestemming – We kunnen persoonsgegevens delen indien u ons specifiek verzoekt om uw persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, of indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om uw gegevens te delen vóór de openbaarmaking.

 

COOKIESBELEID

Wij en onze externe dienstverleners kunnen cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën gebruiken om bepaalde informatie met betrekking tot uw toegang tot, activiteit op en interactie met onze website en inhoud te verzamelen, op te slaan en te traceren, voor zover van toepassing.

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat een website op uw apparaat installeert wanneer u die website bezoekt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Deze doeleinden zijn onder andere u in staat te stellen efficiënt tussen pagina’s te navigeren, de automatische activering van bepaalde functies mogelijk te maken, uw voorkeuren te onthouden, en de interactie tussen u en de website sneller, gemakkelijker en vlotter te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om u te helpen uw ervaring nog persoonlijker te maken, en voor reclamedoeleinden (inclusief gepersonaliseerde reclame). Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org.

In het algemeen kunnen op onze website verschillende soorten cookies worden gebruikt, waaronder de volgende:

 • Essentiële, functionele, operationele en beveiligingscookies.Deze cookies zijn essentieel om de gebruiker in staat te stellen zich op de website te verplaatsen, om de website en bepaalde functies van het platform, voor zover van toepassing, naar behoren te laten functioneren, en voor beveiligingsdoeleinden. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld, of als dat wel gebeurt, dan kunnen bepaalde functies van de website mogelijk niet werken.
 • Analytische, meet- en prestatiecookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel gebruikers een bepaalde pagina hebben bekeken en uit welk land ze afkomstig zijn.
 • Targeting- en advertentiecookies.Deze cookies kunnen worden gebruikt om een profiel van uw interesses te creëren en u gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.

 

De specifieke cookies die we momenteel gebruiken, vindt u HIER.

Ter aanvulling, voor informatie over hoe Google informatie gebruikt van sites die zijn diensten gebruiken: www.google.com/policies/privacy/partners. We wijzen u erop dat derden, zoals Google, Facebook, enz., de informatie die door ons gebruik van de cookies van Google wordt verzameld, voor andere doeleinden kunnen gebruiken, zoals beschreven in hun privacybeleid.

 

Afmelden voor cookies (opt-out)

Klik HIER als u uw cookie-instellingen wilt bekijken en aanpassen.

Bovendien bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, het accepteren van cookies te blokkeren, of een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen. U kunt cookies verwijderen door de instructies in uw apparaatvoorkeuren te volgen. Meer informatie over de mogelijkheid om cookies uit te schakelen vindt u hier (afhankelijk van uw browser): Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari; Edge; Opera.

Opt-out-informatie van Google Analytics vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

GEGEVENSOVERDRACHT EN MAATREGELEN VOOR GEGEVENSBEVEILIGING

Als gevolg van onze wereldwijde activiteiten is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt in landen buiten uw rechtsgebied. We nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de overdracht van dergelijke persoonsgegevens voldoende waarborgen biedt, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We slaan alle categorieën van uw persoonsgegevens op en verwerken die op onze computers en servers in de Staat Israël, de EU en de VS.

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd op verschillende locaties, ook buiten de EER of het VK. In dergelijke gevallen geschiedt de overdracht van in de EU of het VK verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de bepalingen van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (bekend als”SCC” – Standard Contractual Clauses) (en het equivalent voor het VK, indien van toepassing) die HIER beschikbaar zijn.

U kunt, indien van toepassing, uw rechten uitoefenen om informatie te ontvangen over een dergelijk overdrachtsmechanisme.

We besteden veel zorg aan de implementatie van fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen die naar onze mening voldoen aan de toepasselijke regelgeving en industrienormen om te voorkomen dat uw informatie zonder de juiste toestemming wordt ingezien, onjuist wordt gebruikt of bekendgemaakt, onrechtmatig wordt vernietigd of per ongeluk verloren gaat. U mag echter niet vergeten dat de overdracht van informatie via het internet helaas niet 100% veilig kan zijn. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de volledige veiligheid van gegevens die via onze website worden overgebracht niet garanderen, en daarom gebeurt elke overdracht van uw gegevens op uw eigen risico.

 

GEGEVENSBEWARING

In het algemeen bewaren we de persoonsgegevens die we verzamelen zo lang als nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden, volgens de toepasselijke regelgeving, of totdat u uw voorkeur voor ‘opt-out’ kenbaar maakt, indien van toepassing.

De criteria die we hanteren om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn de volgende:

 • We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld
 • We bewaren persoonsgegevens gedurende de perioden die nodig zijn om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving.
 • Indien u een geschil met ons hebt, kunnen we bepaalde types persoonsgegevens bewaren voor zover dit noodzakelijk en van toepassing is op uw vorderingen, met inbegrip van eventuele gerechtelijke procedures tussen ons, totdat het geschil is opgelost, en daarna, indien we dit noodzakelijk achten, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. Indien u daarnaast verzoekt om uw rechten uit te oefenen, zullen we de toepasselijke correspondentie zo lang bewaren als nodig is om de naleving van uw rechten aan te tonen.

We kunnen naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, informatie corrigeren of wissen uit onze systemen, zodra we deze niet langer nodig achten voor dergelijke doeleinden.

 

UW RECHTEN

Individuen hebben op grond van de toepasselijke privacywetgeving bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Afhankelijk van uw rechtsgebied (en aanvullende voorwaarden), kunnen deze rechten het volgende omvatten:

 • Het recht om geïnformeerd te worden – u hebt het recht om informatie te ontvangen over onze gegevensverzameling en privacypraktijken, zoals beschreven in dit Beleid. Neem contact met ons op als u bijkomende vragen hebt.
 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens – u hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en om in sommige gevallen een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die we verwerken.
 • Het recht op rectificatie – u hebt het recht te eisen dat persoonsgegevens die niet correct zijn, worden bijgewerkt;
 • Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens – u hebt het recht te eisen dat bepaalde persoonsgegevens worden gewist indien aan specifieke voorwaarden is voldaan. Dit recht is niet absoluut. We kunnen uw verzoek onder bepaalde omstandigheden afwijzen, onder meer wanneer we de gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen, enz.;
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken – u kunt het recht hebben om de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken te beperken, indien aan specifieke voorwaarden is voldaan.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, indien de grondslag voor de verwerking onze legitieme belangen zijn. We mogen de verwerking echter voortzetten indien onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw rechten, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een wettelijke vordering of recht, enz.;
 • Overdraagbaarheid van gegevens – u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten “overdragen” aan een derde partij;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – in het bijzonder met betrekking tot persoonsgegevens die over u zijn verzameld in de EER of het VK, kunt u contact opnemen met de toepasselijke EU-autoriteit voor gegevensbescherming.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken – als de rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is. U kunt zich bijvoorbeeld op elk moment uitschrijven van onze mailinglijst.

Als u een of meer van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met ons privacyteam op het volgende adres: [email protected].

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving zullen we, indien we niet in staat zijn u de door u gevraagde informatie te verstrekken, of niet in de door u gevraagde mate, trachten de reden hiervoor uit te leggen, wat die reden ook moge zijn, en u te informeren over uw rechten. We behouden ons het recht voor om redelijk bewijs te vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we u dergelijke informatie verstrekken. We wijzen u erop dat indien u ons verzocht hebt uw gegevensrechten hierin uit te oefenen, we op uw verzoek zullen reageren binnen de termijnen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgesteld.

 

BESCHERMING VAN KINDEREN

Onze website is niet gericht op noch bedoeld om te worden gebruikt door kinderen jonger dan zestien (16) jaar, en we verwerken niet bewust gegevens van kinderen. We zullen alle informatie die we ontvangen van een gebruiker die als een kind wordt beschouwd, onmiddellijk verwijderen, zodra we ontdekken dat een dergelijke gebruiker informatie met ons heeft gedeeld. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, lees dan de voorwaarden van dit Beleid grondig door samen met je ouders of wettelijke voogden. Neem contact met ons op via: [email protected], of zoals hieronder beschreven als u redenen hebt om aan te nemen dat een kind informatie met ons heeft gedeeld.

 

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om dit Beleid regelmatig te wijzigen of te herzien; dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden bij de implementatie van het herziene Beleid op onze website. De datum van de laatste herziening wordt vermeld in de rubriek “Laatst bijgewerkt” bovenaan het Beleid. We zullen een redelijke inspanning leveren om een kennisgeving te posten in het geval dat we wijzigingen doorvoeren die onze privacypraktijken aanzienlijk wijzigen. We raden u aan dit Beleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u onze privacypraktijken begrijpt en om te controleren of er wijzigingen zijn.